Regulamin serwisu NF Host

Ogólne warunki

§1. Korzystanie oraz rejestracja w serwisie NF Host są darmowe i wiążą się z zaakceptowaniem i przestrzeganiem naszego regulaminu oraz obowiązującej polityki prywatności.

§2. Administracja serwisu NF Host zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

§3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treści dodawane przez użytkowników korzystających z serwisu NF Host.

§4. Administracja zastrzega sobie prawo do kasowania umieszczonych w serwisie NF Host zdjęć/grafik łamiących regulamin bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

§5. Użytkownicy dodając zdjęcia/grafiki oświadczają iż są one ich własnością lub posiadają do nich prawa autorskie i ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

§6. Zdjęcia/grafiki dodawane do serwisu NF Host muszą być zgodne z polskim prawem i nie mogą łamać praw autorskich.

§7. Zdjęcia/grafiki wulgarne bądź te o charakterze erotycznym muszą być oznaczane jako "+18".

§8. Zabrania się używania wulgarnych bądź obraźliwych nazw kont użytkowników.

§9. Administracja serwisu NF Host nie ponosi odpowiedzialności za włamania na konta użytkowników.

§10. Zakładając konto, użytkownik udziela zgodę na otrzymywanie wiadomośći e-mail z nowościami w serwisie NF Host.

§11. Dodając zdjęcia/grafiki do serwisu NF Host, użytkownik udziela zgodę na publikację dodanych zdjęć/grafik w internecie bez wcześniejszego informowania.

§12. Jedynie administracja ma możliwość usuwania kont zarejestrowanych użytkowników. W celu usunięcia konta wraz ze wszystkimi danymi oraz plikami prosimy o kontakt z administracją serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

§13. Brak przestrzegania powyższego regulaminu wiąże się z ograniczeniem bądź zablokowaniem dostępu do serwisu NF Host.

§14. Zdjęcia dodawane bez logowania się, oznaczone są znakiem wodnym w prawym dolnym rogu oraz kasowane po upływie 90 dni od daty dodania.

§15. Dzienny limit dodawanych zdjęć wynosi 200.

§16. Serwis NF Host dostępny jest pod wymienionymi poniżej adresami.

OK Zaczynamy!Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create a new album with the content just uploaded. You must create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG GIF WEBP 6 MB